Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki 2019

 



TABELA
Składek wędkarskich na rok 2019 Okręgu PZW w Kaliszu - uchwała Zarządu Okregu z dnia 20.11.2018




RODZAJ ŚWIADCZENIA 2019




SKŁADKA CZŁONKOWSKA

a/ podstawowa 90,-

b/ składka ulgowa 50% 45,-

członkowie odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW

młodzież szkolna i studenci w wieku 16 – 24 lat (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej)

mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat

kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat

c/ składka ulgowa 75% 22,-

członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami

członkowie uczestnicy do lat 16








SKŁADKA OKRĘGOWA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PEŁNA (obejmuje wszystkie wody, wszystkie metody – brzeg + łódka)

a/ podstawowa 140,-

b/ składka ulgowa 80,-

członkowie odznaczeni srebrną odznaką PZW

młodzież szkolna i studenci w wieku 16 – 24 lat (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej)

członkowie którzy ukończyli 70 lat





członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW 65,-





c/ uczestnik 25,-
Członkowie PZW powyżej 75 lat są zwolnieni z wnoszenia składki okręgowej na podstawie wpisu do legitymacji dokonanego przez Skarbnika Koła. 0,-
SKŁADKA OKRĘGOWA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NIEPEŁNA
a/ podstawowa z brzegu i lodu metodą spławikowo- gruntową, spinningowa 130,-
b/ składka ulgowa z brzegu i lodu metodą spławikowo- gruntową, spinningowa 75,-
SKŁADKA OKRĘGOWA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD UZUPEŁNIAJĄCA 10,-
a/ uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej (obejmująca wszystkie metody z łodzi)
Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej do składki pełnej




WPISOWE

a/ członka zwyczajnego PZW 25,-

b/ członka uczestnika PZW 12,-








LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA 5,-





- członka uczestnika zwalnia się z opłaty za legitymację




OPŁATA EGZAMINACYJNA

a/ członka zwyczajnego 20,-

b/ członka uczestnika (młodzież do lat 16 zwolniona z opłaty)




Składka okresowa dla członka PZW z innego okręgu – zawody (jeden dzień) 10,-
Odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z wnoszenia składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie wpisu dokonanego w legitymację członkowską przez Biuro Z.O. Honorowi członkowie PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.
Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego
tj. od dnia 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
Składka okresowa dla członka PZW (który ma wykupioną składkę członkowską) za 1 dzień 30 zł, 3 dni 45 zł, 7 dni 75 zł
Opłata okresowa dla niezrzeszonych i cudzoziemców 1 dzień 50 zł, 3 dni 70 zł, 7 dni 110, roczna 400 zł – pełna, roczna 300 zł – niepełna,
Opłata okresowa upoważnia do wędkowania tylko na wodach Okręgu, na którym została wykupiona!!
U W A G A !!
Opłaty okresowe należy wpłacać na konto Okręg PZW w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie WLKP
WBK Ostrów Wlkp. nr konta: 34 1090 1160 0000 0000 1600 9528 lub przez Internet za pomocą aplikacji e-zezowlenia dostępnej na stronie http://e-zezwolenia.przewodnikwedkarski.com