Okręg PZW w Kaliszu
http://www.24.pzw.org.pl

Aktualności

Zebranie Plenarne Zarządu Okręgu PZW w Kaliszu

Aktualności | 2018-11-23 | Publikujący: Okręg PZW w Kaliszu

 

 

 W dniu 20.11.2018 odbyło się Zebranie Plenarne Zarządu Okręgu PZW w Kaliszu z udziałem Przewodniczących Komisji:

  • Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
  • Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,
  • Okręgowej Komisji Ochrony Wód.

Zebranie otworzył Prezes Kol. Wojciech Zuszek, który przywitał zebranych oraz pracowników biura Z.O. i dalej prowadził zebranie. Przyjęto porządek obrad i protokół z ostaniego zebrania. Kol. Mocek przedstawił realizację wniosków i uchwał z poprzedniego zebrania oraz poinformował o pracy Prezydium między zebraniami plenarnymi. Zatwierdzono uchwały Prezydium. W oparciu o zalecenia wydane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po dogłębnej debacie podjęto uchwałę zatwierdzającą tabelę składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Kaliszu na rok 2019. Nastepnie:

  • podsumowano sezon sportowy,
  • przyjęto informację o gospodrace rybacko - wędkarskiej.
  • podjęto uchwały:
  • w/s porozumień międzyokręgowych - o wzajemnym uznawaniu składek członkowskich,
  • w/s kampanii sprawozdawczej,
  • zmianę uchwały w/s gospodarza wody.

 

Załączniki