Okręg PZW w Kaliszu
http://www.24.pzw.org.pl

Aktualności

Zebranie Plenarne Zarządu Okręgu 14.02.2019

Aktualności | 2019-02-20 | Publikujący: Okręg PZW w Kaliszu
 

W dniu 14.02.2019 odbyło się Zebranie Plenarne Zarządu Okręgu z udziałem Rzecznika Zarządu, Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczącego OKOW, Przewodniczącego OKSu, na którym po przyjęciu porządku obrad:

  • przyjęto protokół z poprzedniego zebrania,

  • przyjęto informacje z realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego zebrania,

  • przyjęto informację o pracy Prezydium,

  • zatwierdzono uchwały Prezydium.

Skarbnik okręgu przedtsawił opinię Okręgowej Komisji Rewizyjnej z badania bilansu za rok 2018 – opinia pozytywna.

Wniosek komisji do zarządu o zatwierdzenie bilansu, zebrani w zawiadomieniu otrzymali materiały (dokumentacje) finansowe - bilans zatwierdzono.

Na podstawie wcześniej otrzymanych materiałów dotyczących założeń do preliminarza budżetowego na rok 2019 preliminarz zatwierdzono.

Zatwierdzono informację – wyniki gospodarki rybacko wędkarskiej za rok 2018 wraz z ostatetycznymi wykazami zarybień: obwodów, drobynych wód, wód własnych, z zastrzeżeniem utrzymania dotychczasowych ustaleń odnośnie nie podawania do ogólnej informacji kiedy, gdzie i ile zostało wpuczonych ryb - wnioski kól gospodarzy wód – celem uniknięcia „turystyki mięsiarskiej”.

Przyjęto informacje o przebiegu składek członkowskich.

Omówiono sprawy związane z kampanią sprawozdawczą w kołach.

W związku z wpływającym do zarządu wnioskami o wprowadzenie odstępstw odnośnie wymiarów ryb, ilości limitów połowów itp. zarząd całkowicie podtrzymuje uchwałę,że w roku 2019 na wodach będących w dyspozycji naszego okręgu obowiązują zasady wędkowania zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

Po zapoznaniu zebranych z pismem Głównego Sądu Koleżeńskiego podjęto dezycję o wysłaniu pisma do koła Kalisz Pasja o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania.