Okręg PZW w Kaliszu
http://www.24.pzw.org.pl

Aktualności

KOMUNIKAT

Aktualności | 2019-02-08 | Publikujący: Okręg PZW w Kaliszu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z pytaniami odnośnie uprawnień Społecznej Straży Rybackiej w świetle nowych przepisów RODO informujemy:

  1. W dniach 28-30.01.2019 roku w zorganizowanej przez Zarząd Główny PZW naradzie w w/w sprawie z ramienia Zarządu Okręgu uczestniczyli:
  • Wojciech Klimek - Przewodniczący Okręgowej Komisji Ochrony Wód
  • Bogdan Tyrakowski - Koordynator SSR
  1. W dniach 9-10.02.2019 roku odbędzie się narada Okręgowej Komisji Ochrony Wód na której Komendantom Powiatowym SSR zostaną przekazane informacje i materiały dotyczące uprawnień SSR.
  2. Komendanci Powiatowi SSR podejmą decyzje co do dalszych działań celem poinformowania i przeszkolenia Strażników SSR.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku Art. 24a.

1.Społeczna Straż Rybacka w celu realizacji ustawowych zadań jest uprawniona do przetwarzania informacji w tym danych osobowych .......

2. Społeczna Straż Rybacka może przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji swoich ustawowych zadań.